Перейти до вмісту
Home » Особлива згадка «Інджіля» в Корані – знамення від Аллаха?

Особлива згадка «Інджіля» в Корані – знамення від Аллаха?

Читати Коран українською тут Слухати Коран українською тут

Під час свого першого читання Священного Корану я натрапив на одну закономірність, котра вразила мене. Вона стосувалася великої кількості прямих посилань на Інджіль (Євангеліє); а заінтригований я був особливим принципом згадки «Інджіля». Нижче наведені всі аяти Корану, котрі прямо згадують Інджіль. Упевнений, ви також помітите цю незвичну закономірність.

Він зіслав тобі Писання в істині, яке підтверджує те, що було раніше; і Він зіслав Таурат і Інджіль як прямий шлях людям! І зіслав Він Розрізнення (тобто, Коран)! Воістину, на тих, які не вірують у знамення Аллаха, чекає жорстока кара! Аллах – Великий, Володар відплати! [Сура 3:3-4 (Аль-Імран)]

Він навчить його Писання, мудрості, Таурата й Інджіля… [Сура 3:48 (Аль-Імран)]

О люди Писання! Чому ви сперечаєтесь про Ібрагіма, адже Таурат та Інджіль були зіслані лише після нього? Невже ви не розумієте? [Сура 3:65 (Аль-Імран)]

Слідами їхніми відправили Ми Ісу, сина Мар’ям, із підтвердженням істинності того, що було до нього в Таураті, й дарували Ми йому Інджіль, у якому прямий шлях і світло та підтвердження істинності того, що було до нього в Таураті, і як прямий шлях та пересторогу для богобоязливих. [Сура 5:46 (Аль-Маїдда)]

Якби вони трималися Таурату, Інджілю й того, що зіслано їм від Господа їхнього, то пожинали б вони те, що над їхніми головами та під їхніми ногами. [Сура 5:66 (Аль-Маїдда)]

Скажи: «О люди Писання! Ви не утвердитесь ні в чому доти, доки не будете триматися Таурату та Інджілю, і того, що зіслано Вам від Господа вашого!» [Сура 5:68 (Аль-Маїдда)]

Коли сказав Аллах: «О Ісо, сину Мар’ям! Згадай милість Мою до тебе, коли укріпив Я тебе Духом Святим… я навчив тебе писання й мудрості, Таурата й Інджіля… » [Сура 5:110 (Аль-Маїдда)]

… Така правдива обіцянка, дана в Таураті, Інджілі й Корані. [Сура 9:111 (Ат-Тауба)]

Так вони зображені в Таураті. А в Інджілі вони зображені посівом, на якому з’явилася парость. Він зміцнив її, вони виросла та випрямилася на своєму стеблі, дивуючи сіячів… [Сура 48:29 (Аль-Фатх)]

Якщо зіставити всі посилання на Інджіль в Корані, кидається в очі те, що Інджіль ніколи не згадується самостійно. У кожному з випадків йому передує Таурат (Закон). «Законом» називають книги пророка Муси (мир йому), відомі як Таурат серед мусульман і Тора серед іудеїв. Унікальність Інджіля (Євангелія) між Священних книг у тому, що він ніколи не згадується сам по собі. Для порівняння наведемо приклади посилань на книги Таурат і Коран, котрі згадуються самостійно:

Ми дарували Мусі Писання як довершення [милості] для тих, які роблять добро, як пояснення кожної речі, прямий шлях і милість – можливо, увірують вони в зустріч із Господом їхнім! Ми зіслали це Писання благословенним, тож ідіть за ним і будьте богобоязливі – можливо, помилують вас! [Сура 6:154-155 (Аль-Анам)]

Невже вони не замислюються про Коран? Якби він був не від Аллаха, то вони знайшли б там багато протиріч! [Сура 4:82 (Ан-Ніса)]

Таким чином, бачимо, що в Преславному Корані «Інджіль» завжди згадується разом з і обов’язково після Таурату (Закону). Це унікальне явище, оскільки сам Коран згадується самостійно, без посилань на інші Священні книги; подібним чином згадується і Таурат (Закон).

Принцип збережено і в одному-єдиному винятку

Я виявив тільки один виняток з даної закономірності. Зверніть увагу, як в наступному аяті згадано Інджіль (Євангеліє):

… відсилали ми Нуха (Ноя) та Ібрагіма (Авраама), і поставили серед нащадків їхніх пророцтво та Писання. Були серед них ті, хто йшов прямим шляхом, але багато хто з них – нечестивці.

Потім відправили ми вслід за ними Ісу, сина Мар’ям, і дарували Ми йому Інджіль, і вселили в серця тих, хто йшов за ним, співчуття й милість. [Сура 57:26-27 (Аль-Хадід)]

Хоча й має місце єдина згадка Інджіля у всьому Корані, котрій не передує пряме посилання на Таурат, контекст аяту підтверджує нашу закономірність. Попередній аят (26) відкрито згадує пророків Нуха й Ібрагіма, і одразу ж аят 27 говорить про Інджіль. Саме «Закон» – Таурат Муси містить історії Ноя, Ібрагіма й інших пророків. Отже, навіть в одному-єдиному винятку принцип щодо Інджіля зберігається, адже імена пророків Таурата, а не просто назва книги передують згадці Інджіля.

Знамення нам від пророків?

Чи являється дана закономірність значимою (посилання на Інджіль завжди йде після Таурата)? Хтось не зверне на це уваги як на випадковий збіг, хтось просто прийме як узвичаєний спосіб згадки Інджіля. Я ж, у свою чергу, навчився ставитися до подібних закономірностей у Книгах дуже серйозно. Можливо, вона задумана як важливе знамення для нас, котре допоможе осягнути порядок, установлений самим Аллахом – про те, що нам слід переходити до Інджіля, тільки попередньо освоївши Таурат (Закон). Ми маємо спочатку почерпнути знання з Таурата, котрі є необхідною умовою для кращого розуміння Інджіля (Євангелія). У Корані говориться, що ранні пророки несли знамення для нас. Подивимося, про що йдеться:

О сини Адама! Якщо прийдуть до вас посланці з вас самих, які читатимуть вам Мої знамення, то ті, які будуть богобоязливі й робитимуть добро, не матимуть страху й не будуть вони засмучені! А ті, які вважають Наші знамення за брехню й через гордість свою нехтують ними, вони – жителі вогню! І будуть вони там довіку! [Сура 7:35-36 (Аль-Араф)]

Іншими словами, пророки залишили знамення про своє життя й послання для дітей Адама (а ми всі – діти Адама!). Хто мудрий і розсудливий, той постарається зрозуміти ці знамення. Ми будемо розглядати Інджіль, звернувшись перш за все до Таурату (Закону) й вивчаючи історії перших пророків з початку. Ми дізнаємося, які знамення були зіслані нам та як вони сприяють розумінню Прямого шляху.  

Пропоную розглянути події початку часів, відображені у Знаменні Адама (російською). Можливо, вам цікавіше почати з пошуку відповіді на питання, чи були книги Таурат, Забур і Інджіль спотворені з плином часу. Що з цього приводу говорить Коран? А Сунна? У Судний день нам може знадобитися знайомство з Тауратом і розуміння, чому він є знаменням для Прямого шляху.