Перейти до вмісту
Home » Чому люблячий Бог допускає страждання, біль і смерть?

Чому люблячий Бог допускає страждання, біль і смерть?

  • від

З-поміж різноманітних причин, які заперечують існування всемогутнього й люблячого Творця, ця часто очолює список. Логіка здається досить простою. Якщо Бог всемогутній і люблячий, то Він може контролювати світ і керував би ним заради нашого добробуту. Але світ настільки сповнений страждань, болю та смерті, що Бог або не існує, або не має повної влади, або, можливо, не люблячий. Розглянемо деякі думки тих, хто обстоював цю думку. 

«Загальна кількість страждань у природному світі за рік перевершує будь-яке пристойне споглядання. Протягом хвилини, яка потрібна мені, щоб скласти це речення, тисячі тварин з’їдаються заживо, багато інших біжать, рятуючи своє життя, скигли від страху, інших повільно пожирають зсередини нестримні паразити, тисячі всіх видів гинуть від голодування, спраги та хвороб».

Докінз, Річард, «Функція корисності Бога», Scientific American, вип. 273 (листопад 1995), стор. 80-85.

Похмура і неминуча реальність полягає в тому, що все життя залежить від смерті. Кожна хижа істота повинна вбити і пожерти іншу істоту. Як люблячий Бог міг створити такі жахи? …Зрозуміло, що всезнаюче божество не виходить за рамки компетенції створити тваринний світ, який можна було б підтримувати й увічнювати без страждань і смерті.

Чарльз Темплтон, Прощання з Богом. 1996 р. 197-199

Однак, заглибившись у це питання, ми швидко побачимо, що воно складніше, ніж може здатися на перший погляд. Видалення Творця дає збій через протиріччя. Розуміння повної біблійної відповіді на це запитання дає потужну надію перед лицем страждань і смерті.

Побудова біблійного світогляду

Давайте розглянемо це питання, ретельно виклавши біблійний світогляд. Біблія починається з того, що Бог існує і що Він справді всемогутній, справедливий, святий і люблячий. Простіше кажучи, Він завжди є. Його сила і існування не залежить ні від чого іншого. Наша перша діаграма ілюструє це.

Біблійний світогляд починається з передумови про всемогутнього Творця

Тоді Бог з власної волі та сили створив природу з нічого (ex nihilo). Ми зображуємо природу на другій діаграмі у вигляді округленого коричневого прямокутника. Цей прямокутник містить у собі всю масу-енергію Всесвіту, а також усі фізичні закони, за якими працює Всесвіт. Крім того, тут міститься вся інформація, необхідна для створення та підтримки життя. Таким чином, ДНК, яка кодує білки, які використовують фізичні закони хімії та фізики, також включена в Природу. Ця коробка величезна, але головне те, що вона не є частиною Бога. Природа відрізняється від Нього, представлена ​​скринькою Природи, окремою від хмари, що представляє Бога. Бог використав свою силу та знання, щоб створити природу, тому ми проілюструємо це стрілою, що йде від Бога до природи.

Бог створює природу, яка охоплює масу-енергію Всесвіту та його фізичні закони. Природа і Бог різні

Людство створене за образом Божим

Тоді Бог створив людину. Людина складається з матерії-енергії, а також з тієї самої інформаційної конструкції біологічної ДНК, що й решта творіння. Ми показуємо це, помістивши людину в коробку Природи. Стрілка під прямим кутом показує, що Бог створив людину з елементів природи. Однак Бог також створив для людини нематеріальні, духовні виміри. Біблія називає цю особливість людини «створеною за образом Божим» (докладніше тут). Таким чином Бог наділив людину духовними здібностями, здібностями та характеристиками, які виходять за межі матерії-енергії та фізичних законів. Ми проілюструємо це другою стрілою, що йде від Бога і йде прямо в людину (з позначкою «Образ Бога»).

Сестра природа, а не мати-природа

І природа, і людина були створені Богом, причому людина матеріально складається з природи та перебуває в ній. Ми усвідомлюємо це, змінюючи добре відому приказку про «матінку-природу». Природа є НЕ наша Мати, а Природа – наша сестра. Це тому, що в біблійному світогляді і природа, і людина створені Богом. Ця ідея «природи-сестри» відображає ідею про те, що людина і природа мають подібність (як сестри), але також і те, що вони обидві походять з одного джерела (знову ж таки, як сестри). Людина не походить від природи, а складається з елементів природи.

Природа — наша «сестра», а не мати-природа

Природа: несправедлива та аморальна – чому Бог?

Тепер ми бачимо, що природа жорстока і не діє так, ніби справедливість має якесь значення. Ми додаємо цей атрибут до природи на нашій діаграмі. Докінз і Темплтон майстерно сформулювали це вище. Слідуючи їхнім наказам, ми повертаємося до Творця і запитуємо, як Він міг створити таку аморальну природу. Основою цього морального аргументу є наша вроджена здатність до моральних міркувань, про що так красномовно висловив Річард Докінз.

Основою наших моральних суджень є універсальна моральна граматика… Як і у випадку з мовою, принципи, які складають нашу моральну граматику, пролітають під радаром нашої свідомості»

Річард Докінз, Блудність Бога. стор. 223

Світський світогляд – мати-природа

Не знаходячи відповіді на наш смак, багато хто відкидає ідею трансцендентного Творця, який створив і природу, і людство. Тож тепер наш світогляд став світським і виглядає так.

Ми усунули Бога як причину, яка створила нас, і таким чином ми також усунули особливість людини, яка несе «образ Божий». Це світогляд, який пропагують Докінз і Темплтон, і який сьогодні пронизує західне суспільство. Залишається лише природа, маса-енергія та фізичні закони. Отже, наратив змінено, щоб сказати, що природа створила нас. У цьому оповіданні, а Натуралістичний еволюційний процес породив людину. Природа, з цього погляду, насправді наша Мати. Це тому, що все про нас, наші здібності, здібності та характеристики має походити від Природи, оскільки іншої Причини немає.

Моральна дилема

Але це підводить нас до нашої дилеми. Люди все ще мають ту моральну здатність, яку Докінз описує як «моральну граматику». Але як аморальна (не аморальна, як погана мораль, а аморальна через те, що мораль просто не є частиною макіяжу) природа створює істот із витонченою моральною граматикою? Іншими словами, моральний аргумент проти Бога, який керує несправедливим світом, припускає, що справді існують справедливість і несправедливість. Але якщо ми позбудемося Бога через те, що світ «несправедливий», тоді звідки взяти таке поняття «справедливість» і «несправедливість»? Сама природа не виявляє жодного натяку на моральний вимір, який включає справедливість.

Уявіть собі всесвіт без часу. Чи може хтось «запізнитися» в такому всесвіті? Чи може хтось бути «товстим» у двовимірному всесвіті? Так само ми вирішили, що аморальна природа є нашою єдиною причиною. Отже, ми опинилися в аморальному всесвіті, скаржачись, що він аморальний? Звідки ця здатність розрізняти й міркувати морально?

Просте виключення Бога з рівняння не вирішує проблеми, яку Докінз і Темплтон так красномовно сформулювали вище. 

Біблійне пояснення страждань, болю та смерті

Біблійний світогляд відповідає на проблему болю, але не створює проблеми пояснення, звідки походить наша моральна граматика. Біблія не просто стверджує теїзм, що Бог-Творець існує. Він також артикулює катастрофу, яка увійшла в природу. Людина повстала проти свого Творця, каже Біблія, і тому є страждання, біль і смерть. Перегляньте рахунок тут із зазначенням розгалужень тут Також.

Чому Бог дозволив увійти болю, стражданням і смерті як наслідок людського бунту? Подумайте про суть спокуси і, отже, про бунт людини.

Бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього ви їсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов Боги, знаючи добро й зло.

Буття 3:5

Згідно з доповіддю перші предки людини були спокушені «бути, як Бог, знаючи добро і зло». «Знання» тут не означає знання в сенсі вивчення фактів чи істин, як-от ми можемо знати столиці світу чи знати таблицю множення. Бог знає, не в сенсі навчання, а в сенсі прийняття рішення. Коли ми вирішили «знати», як Бог, ми взяли мантію, щоб вирішувати, що є добром, а що злом. Тоді ми можемо створювати правила на свій розсуд.

З того доленосного дня людство несло в собі цей інстинкт і природне бажання бути власним богом, вирішуючи самому, що буде добром, а що злом. До цього моменту Бог-Творець зробив природу нашою дружньою та доброю сестрою. Але з цього моменту природа зміниться. Бог наказав прокляття:

17 І до Адама сказав Він: За те, що ти послухав голосу жінки своєї та їв з того дерева, що Я наказав був тобі, говорячи: Від нього не їж, проклята через тебе земля! Ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свойого життя.

18 Тернину й осот вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву польову.

19 У поті свойого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий. Бо ти порох, і до пороху вернешся.

Буття 3:17-19

Роль прокляття

У Проклятті Бог, так би мовити, перетворив Природу з нашої сестри на нашу зведену сестру. У романтичних історіях зведені сестри домінують і принижують героїню. Подібним чином наша зведена сестра, природа, тепер поводиться з нами жорстоко, домінуючи над нами стражданням і смертю. У своїй дурості ми думали, що можемо бути Богом. Природа, як наша жорстока зведена сестра, постійно повертає нас до реальності. Це постійно нагадує нам, що, хоча ми можемо уявити інакше, ми не боги. 

Ісус притчею про загубленого сина ілюструє це. Нерозумний син хотів піти від свого батька, але він виявив, що життя, яке він провів, було важким, важким і болісним. Через це, як сказав Ісус, син «схаменувся…». У цій притчі ми є нерозумним сином, а природа представляє труднощі та голод, які мучили його. Природа, як наша зведена сестра, дозволяє нам позбутися дурних уяв і схаменутися.

Технологічний прорив людства за останні 200 або близько того років був здебільшого зроблений для того, щоб полегшити важку руку його зведеної сестри. Ми навчилися використовувати енергію, тому наша праця набагато менш болюча, ніж у минулому. Медицина та технології значною мірою сприяли ослабленню тиску природи на нас. Хоча ми вітаємо це, побічним результатом нашого прогресу стало те, що ми почали відновлювати свої ілюзії про бога. Нас вводять в оману, уявляючи, що ми є автономними богами. 

Розглянемо деякі висловлювання видатних мислителів, учених і впливових людей, які стоять на вершині останніх досягнень людини. Запитайте себе, чи це не віє комплексом бога.

Людина нарешті знає, що вона самотня в безчутному безмежжі всесвіту, з якого вона вийшла лише випадково. Його доля ніде не прописана, як і його обов’язок. Царство вгорі чи темрява внизу: йому вибирати».

Жак Моно

«В еволюційній моделі мислення більше немає ні потреби, ні місця для надприродного. Земля не була створена, вона розвивалася. Так само зробили всі тварини та рослини, які його населяють, включаючи людське я, розум і душу, а також мозок і тіло. Так само і релігія. … Еволюційна людина більше не може сховатися від своєї самотності в обіймах обожененого батька, якого вона сама створила…

Сер Джуліан Хакслі. 1959. Виступ на сторіччі Дарвіна, Чиказький університет. Онук Томаса Хакслі, сер Джуліан також був першим генеральним директором ЮНЕСКО

«У мене були мотиви не хотіти, щоб світ мав сенс; отже, припустив, що їх не було, і зміг без будь-яких труднощів знайти вагомі причини для цього припущення. Філософа, який не знаходить сенсу у світі, цікавить не лише проблема чистої метафізики, він також стурбований тим, щоб довести, що немає вагомих причин, чому він особисто не повинен робити те, що він хоче, або чому його друзі не повинні робити цього. захопити політичну владу і керувати так, як вони вважають найбільш вигідним для себе. … Для мене філософія безглуздості була по суті інструментом звільнення, сексуального та політичного».

Хакслі, Олдос, Закінчується і означає, стор. 270 і далі.

Ми більше не відчуваємо себе гостями в чужому домі і, отже, зобов’язаними привести свою поведінку у відповідність із набором уже існуючих космічних правил. Тепер це наше творіння. Ми створюємо правила. Встановлюємо параметри реальності. Ми створюємо світ, і оскільки ми це робимо, ми більше не почуваємося залежними від зовнішніх сил. Нам більше не потрібно виправдовувати свою поведінку, бо тепер ми є архітекторами Всесвіту. Ми несемо відповідальність ні перед чим поза собою, бо ми є царство, сила і слава на віки вічні.

Джеремі Ріфкін, Алгені Нове слово — новий світ, стор. 244 (Viking Press, Нью-Йорк), 1983. Ріфкін – економіст, який спеціалізується на впливі науки та біотехнології на суспільство.

Нинішня ситуація – але з надією

Біблія підсумовує, чому страждання, біль і смерть характеризують цей світ. Смерть прийшла внаслідок нашого повстання. Сьогодні ми живемо з наслідками того повстання.

12 Тому то, як через одного чоловіка ввійшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла й смерть у всіх людей через те, що всі згрішили.

До римлян 5:12

Тому сьогодні ми живемо в розчаруванні. Але євангельська історія вселяє надію на те, що цьому прийде кінець. Звільнення прийде.

20 бо створіння покорилось марноті не добровільно, але через того, хто скорив його, в надії,

21 що й саме створіння визволиться від неволі тління на волю слави синів Божих.

22 Бо знаємо, що все створіння разом зідхає й разом мучиться аж досі.

До римлян 8:20-22

Воскресіння Ісуса з мертвих було «первісток» цього звільнення. Цього буде досягнуто, коли Царство Боже повністю встановлено. В той час:

І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і Він житиме з ними! Вони будуть народом Його, і Сам Бог буде з ними,

і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерти. Ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося!

Об’явлення 21:3-4

Надія контрастує

Розглянемо різницю в надії, яку сформулював Пол, порівняно з доктором Вільямом Провайном і Вуді Алленом.

54 А коли оце тлінне в нетління зодягнеться, і оце смертне в безсмертя зодягнеться, тоді збудеться слово написане: Поглинута смерть перемогою!

55 Де, смерте, твоя перемога? Де твоє, смерте, жало?

56 Жало ж смерти то гріх, а сила гріха то Закон.

57 А Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав.

Апостол Павло в 1 до коринтян 15:54-57

Щоб жити, треба мати свої омани. Якщо ви дивитеся на життя надто чесно і надто чітко, життя стає нестерпним, тому що це досить похмуре підприємство. Це мій погляд і завжди був моїм поглядом на життя – у мене дуже похмурий, песимістичний погляд на нього… Я дійсно відчуваю, що воно [життя] – це похмурий, болісний, кошмарний, безглуздий досвід, і це єдиний спосіб, яким ви можете бути щасливим, якщо ти говориш собі брехню і обманюєш себе».

Вуді Аллен – BBC News

«Сучасна наука передбачає… «Немає жодних цілеспрямованих принципів. Немає ні богів, ні проектуючих сил, які можна було б раціонально виявити… «По-друге, … немає невід’ємних моральних чи етичних законів, немає абсолютних керівних принципів для людського суспільства. «По-третє, [а]… людина стає етичною особистістю через спадковість і вплив середовища. Це все, що є. «По-четверте… коли ми помремо, ми помремо, і це наш кінець».

В. Провін. «Еволюція та основа етики», в MBL Science, Vol.3, (1987) No.1, pp.25-29. Доктор Провайн був професором історії науки в Корнельському університеті

На якому світогляді ви хотіли б будувати своє життя?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.